maanantai 3. helmikuuta 2014

Metsien jatkuva kasvatus avaa aivan uusia mahdollisuuksia metsänomistajille!

Uusi metsälaki astui voimaan vuodenvaihteessa. Kuulemme ja näemme historian lehtien havinaa kun metsänomistajat saavat uuden metsälain kautta mahdollisuuden myös metsien jatkuvaan kasvatukseen.

Jatkuvassa kasvatuksessa pyritään pitämään metsäala koko ajan peitteisenä. Tämä tulee olemaan usealle metsänomistajalle se tärkein seikka, metsä kun pysyy metsän näköisenä eikä esim. uudistamiskuluja tule avohakkuun tapaan maksettavaksi. Avohakkuita ei tehdä erirakenteisessa metsätaloudessa, vaan metsästä poimitaan suuria puita ja vahingoittuneita puita tai tehdään vain pienialaisia aukkoja. Tavoitteena on siis metsä, jossa kasvaa samaan aikaan eri ikäluokkiin kuuluvia puita.

Metsänhoitoyhdistyskenttä on mhy Päijät-Hämeen tavoin jo valmistautunut tai viimeistään nyt valmistautumassa historialliseen muutokseen, niin neuvonnan kuin koulutuksenkin osalta. Metsänomistajille annetaan täysin vapaat kädet toteuttaa metsissään kaikkia haluamiaan toimenpiteitä tai olla toki tekemättä mitään. Erirakenteinen metsätalous voi olla vaativampaa suunnitella kuin perinteinen tasaikäinen metsätalous. Mahdollisesti myös korjuuvaurioiden riski kasvaa varsinkin kesäaikaisissa hakkuissa. Vapauksien lisäksi uusi metsälaki toki asettaa metsänomistajalle edelleen myös vaatimuksia ja vastuuta. Parhaillaan on käynnissä usean vuoden mittainen laaja kouluttautuminen toimihenkilöistä aina hakkuun toteuttaviin urakoitsijoihin saakka. Metsänomistajat pääsevät halutessaan kokeilemaan heti uusia metodeja. Ensimmäiset jatkuvan kasvatuksen hakkuut tullaan toteuttamaan mhy Päijät-Hämeen alueella mahdollisuuksien mukaan jo tänä talvena.

Nyt metsänomistajat oikeasti pääsevät itse päättämään metsistään ja metsätaloudestaan.

Jari Yli-Talonen
Toiminnanjohtaja
Mhy Päijät-Häme

Ei kommentteja: