keskiviikko 28. toukokuuta 2014

Valinnanvaraa metsäpalveluihin

Yhä kasvava osa metsänomistajista asuu kaukana metsätiloiltaan poissa sieltä, missä metsäpalvelut ja niiden tuottajat ovat. Samalla metsänomistajarakenteen muutos on heijastunut myös siihen, minkälaisia palveluja me metsänomistajat haluamme. Nykyaikaiselle metsänomistajalle perinteiset vaihtoehdot eivät välttämättä riitä. Omiin metsiimme liittyvät tavoitteet vaihtelevat ja haluamme entistä yksillöllisempää palvelua. Samaan aikaan metsäala on kohtaamassa suurimmat muutokset kuuteenkymmeneen vuoteen - metsälait ja -organisaatiot ovat historiallisessa muutosvaiheessa. Vihdoin on syntymässä tilaa ja tasavertaisia mahdollisuuksia myös uusille toimintamalleille ja metsäyrittäjyydelle. Me Metsätie.fi-palvelun kehittäjät haluamme olla mukana tässä muutoksessa tukemassa niin metsänomistajia kuin metsäalan yrittäjiä.

Metsätie.fi on uusi riippumaton metsänomistajien, metsäpalveluntarjoajien ja puunostajien yhteisöllinen markkinapaikka. Metsätie.fin kautta metsänomistaja pystyy vaivatta tavoittamaan oman metsätilan sijaintipaikkakunnan metsäyrittäjiä ja metsäpalveluntarjoajia. Periaatteemme on, että metsänomistaja löytää kauttamme tarpeeseen kuin tarpeeseen luotettavan ammattitaitoisen tekijän.

Perustimme Metsätie.fin veljeni kanssa viime vuonna, jolloin ryhdyimme toteuttamaan tosissamme jo pidempään kypsynyttä ideaa. Olemme itse neljännen polven etämetsänomistajia ja näin alkuun rahoittaneet hanketta puukauppatuloillamme sekä saaneet tuotekehitysrahoitusta Tekesistä. Metsätie.fin ensimmäinen versio lanseerattiin viime vuoden marraskuussa metsämessuilla. Nyt meillä on kolmen hengen tiimi työskentelemässä metsänhoidon vallankumouksen eteen.

Uutena ja vielä kehitteillä olevana palveluna meille on tärkeää yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. Olemme alusta alkaen tehneet yhteistyötä suomen suurimman etämetsänomistajayhdistyksen Pääkaupunkiseudun metsänomistajat Ry:n kanssa, samoin kuin METO Metsäalan yrittäjien. Mielellämme olemme myös auttamassa toteuttamaan Ekometsätalouden liiton pyrkimyksiä edistää kestävää metsätaloutta tarjoamalla yhdistyksen jäsenille kanavan löytää juuri heidän tarpeitaan vastaavia metsäpalveluntarjoajia ja puunostajia. Vastavuoroisesti uskon, että saamme heiltä arvokasta palautetta siitä, minkälaiseksi palveluamme tulisi edelleen kehittää.

Metsätie.fi:n visiona on tehdä metsäpalvelu- ja puumarkkinoista nykyaikaisen metsänomistajan tarpeet ja tavoitteet huomioonottava sekä tarjota vaivaton markkinoille pääsy kaikenkokoisille metsäpalveluntarjoajille ja puunostajlle. Tule kokeilemaan palveluamme osoitteessa www.metsatie.fi!Mikko Pohjola
toimitusjohtaja, Metsätie.fi
mikko.pohjola-@-metsatie.fi