sunnuntai 22. maaliskuuta 2015

Metsänhoitomaksut ja OTSO:n kilpailukyvyttömyys

Viime viikkojen aikana on metsänomistajille tullut postia metsänhoitoyhdistyksiltä: Jäsenkirje ja pankkisiirto mhy:n jäsenmaksun (eli entisen metsänhoitomaksun) maksamiseksi. Viimeinen pakollinen metsänhoitomaksu tuli maksuun marras-joulukuussa 2014. Merkillepantavaa mhy:n lähettämässä postissa on, että missään ei mainita että heidän perimänsä maksu on täysin vapaaehtoinen eikä vaadi mitään toimenpiteitä mikäli metsänomistaja ei halua enää olla mhy:n jäsen. Syy miksi näin tehdään on luonnollisesti se, että halutaan mahdollisimman monen metsänomistajan maksavan jäsenmaksun "vanhasta tottumuksesta", ilman kummempia miettimisiä.

Millä muulla toimialalla tahansa tällaista toimintaa pidettäisiin vähintäinkin hyvän markkinointitavan tai jopa lain vastaisena; vastaavasta epäterveestä suoramarkkinoinnista saamme lukea paheksuvia kirjoituksia lehdistä aika ajoin.

Olen kuullut myös metsänomistajista joita on peloteltu ettei puukauppoja tule jatkossa syntymään mikäli eivät kuulu metsänhoitoyhdistykseen, koska silloin menettää PEFC-ympäristösertifikaatin. Tämä on täysin perätön väite. PEFC-sertifikaatin puute ei ole tähänkään mennessä estänyt yhtään puukauppaa eli pelkästään sen takia ei metsänhoitoyhdistykseen kuulua. Luulisi ettei rehdisti toimivien, metsänomistajia aidosti palvelevien metsänhoitoyhdistysten tällaiseen tarvitsisi sortua. Sellaisiakin kaikesta huolimatta uskon Suomessa olevan.

Vuoden vaihteessa Metsäkeskuksen metsänhoito- ja metsäneuvontapalveluja tuottava OTSO oli tarkoitus yhtiöittää. Tällöin metsäkeskuksen olisi lopullisesti keskittynyt viranomaisorganisaatioksi eikä vahingollisia kytköksiä metsäbisnekseen enää olisi ollut. Mutta kuinka kävikään? Maa- ja metsätalousministeriössä yhtiöittämistä päätettiin siirtää vuodella. Perusteluina oli ettei riittävää valmiutta toimia vapaasti kilpailluilla metsäpalvelumarkkinoilla vielä ole. OTSO saanee siis ainakin tämän vuoden ajan erinäisiä miljoonia euroja valtiolta pysyäkseen pinnalla ilman tukia toimivien metsäpalveluyritysten ja metsänhoitoyhdistysten puristuksessa.


Sakari Hankonen
puheenjohtaja
Ekometsätalouden liitto ry
sakari.hankonen-@-gmail.com